Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Mục đích

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng này được ban hành nhằm mục đích:

 • Thể hiện cam kết của GaSan về việc bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng khi truy cập và sử dụng website của GaSan.
 • Quy định về việc thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân.

2. Đối tượng

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các khách hàng truy cập và sử dụng website của GaSan.

3. Phạm vi thu thập thông tin

Khi khách hàng truy cập và sử dụng website của GaSan, GaSan có thể thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng như:

 • Họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán,…
 • Thông tin về thiết bị và trình duyệt mà khách hàng sử dụng khi truy cập website.
 • Thông tin về lịch sử truy cập và hoạt động của khách hàng trên website.

4. Mục đích sử dụng thông tin

GaSan sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ của GaSan.
 • Gửi các thông tin khuyến mại, ưu đãi của GaSan đến khách hàng.
 • Xử lý các yêu cầu của khách hàng.
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ của GaSan.

5. Đối tượng chia sẻ thông tin

GaSan có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các đối tượng sau:

 • Các đơn vị vận chuyển, đối tác cung cấp dịch vụ cho GaSan để phục vụ cho mục đích cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

6. Thời gian lưu trữ thông tin

GaSan sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trong thời gian cần thiết để phục vụ cho mục đích đã nêu trong Chính sách bảo mật này.

7. Quyền của khách hàng

Khách hàng có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập, kiểm tra, chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin cá nhân.
 • Quyền yêu cầu GaSan ngừng sử dụng thông tin cá nhân.
 • Quyền khiếu nại, tố cáo về việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, lưu trữ thông tin cá nhân của mình.

8. Phương thức thực hiện các quyền của khách hàng

Khách hàng có thể thực hiện các quyền của mình đối với thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với GaSan theo các thông tin sau:

9. Phương thức bảo mật thông tin

GaSan cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng các biện pháp sau:

Sử dụng hệ thống bảo mật tiên tiến.

Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng các biện pháp phù hợp, như mã hóa, xác thực đa yếu tố,…

Giới hạn quyền truy cập thông tin cá nhân của khách hàng cho những người cần thiết.

10. Thay đổi Chính sách bảo mật

GaSan có thể thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi có thay đổi, GaSan sẽ thông báo cho khách hàng bằng cách đăng tải Chính sách bảo mật mới trên website của GaSan.